Технологии за полагане на декоративни настилки и покрития и гладки индустриални подове

Технологиите за полагане на декоративните настилки и покрития и гладките индустриални подове са идентични, с изключение на декорацията.

 1. Подготовка на основата (това е стандартна операция, както при други подови покрития).
  1. Механично отстраняване на мазни петна, ако има такива и грубо почистване.
  2. Шлайфане и прахосмучене.
  3. Отстраняване на пукнатини и груби неравности по пода.
 2. Грундиране. Става със Сикафлор 161 или Сикафлор 156. Разходна норма (в зависимост от структурата на основата): 0.3÷0.5 kg/m².Средна цена:
  • за Сикафлор 161, 0.400 kg/m², 5.66 лв/m².
  • за Сикафлор 156, 0.400 kg/m², 7.28 лв/m².
 3. Шпакловане с цел изравняване на основата. Разходна норма и цена: за Сикафлор 264 – 0.600 kg/m² х14.62 лв/кг = 8.77 лв/m² + 0.300 kg кварцов пясък х 0.67 = 0.20 лв. Общо цена:8.77+0.20 = 1.77лв/m². В процеса на шпакловане докато епоксидната смола (Сикафлор 264) е още мокра (прясна) се опесъчава с кварцов пясък до сухо с около 2 кг. Цена: 0.67 лв/кг х 2.000 = 1.34 лв/m². На следващия ден незалепеният пясък се почиства, шлайфа се и се обезпрашава с мощна прахосмукачка.
 4. Полагане на саморазливното покритие. Когато в едно помещение покритието е едноцветно се полага без прекъсване, но когато в едно помещение трябва да станат два или повече цвята се правят последователно един след друг в отделни дни след изсъхването на предишния слой. Разходната норма: средно 1.500 kg/m². Цена: за RAL 7032 и RAL 7035: 14.62 лв/кг х 1.500 кг = 21.93 лв/m²
 5. Рисуването на фигури и др. се нанася с епоксидни или полиуретанови смоли с избрания от клиента цвят. Изберете цвят от всичките 213 по RAL!
 6. След като изсъхне нарисуваното отгоре се нанася с валяк прозрачна запечатка Сикафлор 410. Разходна норма: около 0.300 кг/m² в два пласта. Цена: Сикафлор 410, 25.50 лв/кг х 0.300 = 7.65 лв/m².

Четете още

↑ Горе

Навигация

Услуги — подове и покрития

Продукти и цени. Универсално подово епоксидно покритие Sikafloor®-264

Качества на епоксидните и полиуретанови подове

 • Механична устойчивост
 • Антибактериални
 • Безфугови
 • Износоустойчиви
 • Противохлъзгащи
 • Химическа устойчивост
 • Хидроизолационни
 • Температурна устойчивост
 • Антипрахови
 • Антистатични или диелектрически
 • Многоцветни
 • Гладки или релефни
 • Прозрачни, гланцови или матови
 • Твърди и/или еластични
 • Лесни за почистване и поддръжка

Стандарти и сертификати

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • Европейски норми за хигиена
 • Фраунхофер IPA „чисти помещения“
 • 213 цвята: RAL-таблици
 • Безопасност и екология: EN 29001
 • DIN, BS, ASTM

Спаси дете!

© 2010+ „ХАРЦ ТОП БАЛОВ“ ЕООД

Спаси дете!