Технологии за полагане на епоксидни полимерни подове и покрития

За всеки вид индустриален под (епоксиден, полиуретанов, епоксидно-уретанов, метакрилатен) технологията трябва да се спазва строго.

Подготовка на основата — бетон, замазка, полимер, мозайка, плочки, камъни, дърво

Чистата, суха и здрава основа е ключът за успешното полагане на епоксидния под. Гладкостта на основата влияе върху разхода на смола, т.е. на цената! Всички фактори, които влияят на цената.

Пукнатини, кухини и други дефекти трябва да се ремонтират!

Отстраняване на пукнатини и груби неравности по пода

Отстраняването на пукнатините се извършва посредством срязване на пукнатината с дълбочина около 10 мм и запълване с епоксидните смоли Сикафлор 161 или Сикафлор 156 примесен с кварцов пясък. Запълването на по дълбоките неравности става с пластбетон (Сикафлор 161 и кварцов пясък в съотношение 1:10 тегловни части).

Върху вертикални повърхности (стени), тавани и сводове от гипсокартон също може да се нанасят епоксидни покрития.

Количествени изисквания към основата на промишлените и декоративни подове

 • Якост на натиск: поне 25 MPa за средни натоварвания. Измерва се с уред на Шмид („чукът“ на Шмид). За леки (пешеходни) натоварвания: 20 MPa. За много тежко натоварени промишлени подове: 30 MPa.
 • Кохезионна (повърхностна) якост: поне 1.5 MPa.
 • Влажност: не повече от 4 %.

Примерни операции за полагане на епоксидни подове и покрития

 1. Фрезоване (награпяване): почистване от циментово мляко, мазнини, строителни разтвори, химикали и други замърсители.
 2. Циментовото мляко понижава адхезията (захващането на смолата за основата).
 3. Обезпрашаване: почистване на финия прах. Използват се мощни прахосмукачки.
 4. Грундиране с епоксиден грунд: за да захване смолата. Нанася се до насищане на повърхността с четка.
 5. Нивелираща (изравнителна) шпакловка с епоксидна смола (1-ви слой).
 6. Полимеризация (втвърдяване) на материала. Контролира се посредством промяна на температурата на околната среда.
 7. Шлайфане (заглаждане).
 8. Отново трябва да се обезпраши.
 9. Нанасяне на основния слой от епоксидна смола (2-ри слой).
 10. Запечатка и създаване на декоративни ефекти.
  • Вграждане на фирмено лого, слоган и други надписи.
  • Създаване на цветни (по RAL-таблици) фигури и шарки (текстури).
  • Посипка от разноцветни люспи („чипс“).
  • Посипка от кварцов пясък: повишава се сцеплението.
  • Лакиране с епоксиден лак (обикновен или матов): износоустойчивостта се повишава.

Машини за обработка на основата

Машинната обработка на основата е задължителна за качественото изграждане на пода. Разполагаме с професионална техника за безупречното извършване на всички операции.

 • Фреза: машина за награпяване (фрезоване) на бетон.
 • Шлайф-машина за бетон и замазка.
 • Машина за бластиране (дробоструене). Използва се за обработка на шлайфан бетон, мозайка, теракот. Отстраняват се мазнините и се отварят порите.
 • Прахосмукачки за почистване (фино обезпрашаване) на всякакви основи и повърхности.

Инструменти

Работим с разнообразни инструменти, подходящо подбрани за различните операции:

 • Уред на Шмид — измерва якостта на основата. Известен е и като „чукът“ на Шмид.
 • Уред за измерване на влага в бетон (Sika-Tramex, произношение: Сика-Треймекс).
 • Късомосмести, среднокосмести и дългокосмести валяци (мечета) — за нанасяне на грунд и тънкослойни покрития.
 • Четки за нанасяне на грунд и лак.
 • Иглени валяци (със стоманени шипове и синтетични) — за деаерация (обезвъздушаване) на смолата.
 • Различни видове релефни валяци (мечета) — за създаване на декоративни ефекти.
 • Назъбени метални маламашки (разпределителни гребени). Разпределителните гребени са с различна широчина и дълбочина на зъбите. Има и комплекти, на които на една маламашка може да се сменяват различни гребени.
 • Гумени шпакли.
 • Мистрии.
 • Гумени (каучукови) гребла — за разнасяне и запечатка. Широки са 60÷80 см. Равни са в работната си част, еластични, но не много, те се движат по повърхността, така че да може да оберат смолата в по-ниската част от площта.
 • Правоъгълна шпакла — за запечатка на покритието с кварцов пясък.

Четете още

↑ Горе

Навигация

Услуги — подове и покрития

Продукти и цени. Универсално подово епоксидно покритие Sikafloor®-264

Качества на епоксидните и полиуретанови подове

 • Механична устойчивост
 • Антибактериални
 • Безфугови
 • Износоустойчиви
 • Противохлъзгащи
 • Химическа устойчивост
 • Хидроизолационни
 • Температурна устойчивост
 • Антипрахови
 • Антистатични или диелектрически
 • Многоцветни
 • Гладки или релефни
 • Прозрачни, гланцови или матови
 • Твърди и/или еластични
 • Лесни за почистване и поддръжка

Стандарти и сертификати

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • Европейски норми за хигиена
 • Фраунхофер IPA „чисти помещения“
 • Цветове: RAL-таблици
 • Безопасност и екология: EN 29001
 • DIN, BS, ASTM

Спаси дете!

© 2010+ „ХАРЦ ТОП БАЛОВ“ ЕООД

Спаси дете!